Tuesday, February 25, 2020

INK IN AFRIKAANS DIGKOMPETISIE 2020 vanaf 1 Maart 2020 – 31 Julie 2020


Ink Skryf in Afrikaans ( www.ink.org.za ) bied hierdie jaar ‘n digkompetisie aan waarvan die beste gedigte in ‘n spog bloemlesing, INKSPRAAK I, gepubliseer gaan word. Daarna word beoog om elke jaar verdere bloemlesings te publiseer. Die INKSPRAAK bloemlesing sal direk na die gala aand te koop aangebied word aan die digters en belangstellendes. (Prys sal later bekend gemaak word.) Die hoofdoel van hierdie kompetisie is die bevordering van gehalte poësie in Afrikaans. Besoek ook gerus die webwerf om meer van INK te lees. www.ink.org.za
Reëls:  
1. Die kompetisie is oop vir alle persone van enige ouderdom. Hierdie is ‘n (Inter)nasionale kompetisie en nie slegs vir INK-lede nie. Inskrywings word per e-pos gestuur, maar deelnemers is welkom om ook ‘n gratis profiel ook op die INK web werf te registreer.
2. Slegs oorspronklike Afrikaanse gedigte van deelnemers mag ingeskryf word.
3. Geen gedigte waarop reeds kopie- of enige ander regte, deur enige buitestander gehou word, mag sonder die skriftelike toestemming van sodanige party ingeskryf word nie. Deelnemers aan hierdie kompetisie en/of hulle ouers/voogde vrywaar die aanbieders van die kompetisie van enige eise of ongeopenbaarde aansprake van enige aard wat mag ontstaan uit deelname daaraan.
4. Digters kan soveel inskrywings instuur as wat hulle wil. Daar is geen beperking op die hoeveelheid nie. Die inskrywingsgelde beloop R25 per gedig en word in die volgende rekening inbetaal onder verwysing van die digter se naam en van:
FNB – Modimolle
Ink in Afrikaans
Besigheidsrekening
Rek no: 62588595036
Takkode: 260247

Stuur asb. ’n bewys van betaling saam met jou inskrywings na skryfafrikaans@ink.org.za
Die afdelings waarvoor ingeskryf kan word, is soos volg: (hoeveelheid in elke afdeling onbeperk)
Afdeling A: Ballade                          – The Brothers Louis prys
Afdeling B: Elegie                             – RW Strydom prys
Afdeling C: Fabel                              – Kreatio prys
Afdeling D: Haikoe                           – Dewald Jozua Smit prys
Afdeling E: Kwatryn                         – Gasha Vorster prys
Afdeling F: Rondeel                          – Natalie Divaris prys
Afdeling G: Sonnet                            – Ysterman Safety & Security prys
Afdeling H: Vrye vorm en rym         – Grobler Prokureurs prys

(Deelnemers kan self kies of hulle byvoorbeeld onder Sonnet ‘n Italiaanse, Franse of enige ander tipe sonnet wil inskryf.)
5. Die inhoud van die gedigte mag oor enige onderwerp handel. Gedigte moet in algemeen beskaafde Afrikaans wees. Taalvermenging word slegs aanvaar indien dit in die konteks van die boodskap wat die digter wil oordra, verantwoordbaar is. Gedigte wat laster en/of onwelvoeglike taal bevat, sal nie vir beoordeling aanvaar word nie.
6. Gedigte mag nie langer as 32 reëls elk wees nie.
7. Inskrywings moet gestuur word in ’n word.doc na die volgende e-posadres: skryfafrikaans@ink.org.za
– Die onderwerp (subject) van die e-pos moet duidelik gemerk wees: Ink Digkompetisie 2020 met die digter se naam en van
– Elke gedig moet van ‘n titel (in bold) voorsien word
– Font: Arial
– Groot: 10 punte
– Kleur: Swart op wit agtergrond
– Spasiëring: Enkel
– ‘n Oop lyntjie moet tussen strofes gelaat word
– Moenie elke reëltjie met ‘n hoofletter begin nie, behalwe as die gedig doelbewus so geskryf is
– Moenie foto’s of prentjies aanheg nie
– Gedigte met lang verduidelikings onderaan sal gepenaliseer word. ‘n Kort verwysing na ‘n woord of term (bv. Latynse frase) is wel toelaatbaar.

8. Die volgende inligting moet onderaan elke gedig verskyn:
– Die digter se naam en van;
– Die dorp/stad waar hy/sy woonagtig is;
– Die kontaknommer en e-posadres van die digter; en
– Die afdeling waaronder die betrokke gedig ingeskryf word.

9. Deelnemers se name en adresse sal nie aan die beoordelaars getoon word nie. Alle beoordeling word anoniem hanteer. Beoordeling is finaal en geen briefwisseling sal gevoer word nie.
10. Die beoordelaars behou die reg voor om, indien daar na hulle mening te min inskrywings is, of as die standaard nie hoog genoeg is nie, geen wenner in daardie spesifieke afdeling aan te wys nie.
11. Beoordeling is finaal en geen briefwisseling sal gevoer word nie.
12. Die prysgeld beloop soos volg:
Algehele Wenner: R6,000
Naaswenner: R4,000
Afdelingsprys: R1,000 elk (Totaal R8,000)

13. Die beste gedigte wat aan die beoordelaars se standaarde voldoen, word in die bloemlesing, INKSPRAAK I gepubliseer. Om hierdie rede gee deelnemers toestemming vir  publikasiereg aan INK asook die uitgewers ten opsigte van die gebruik en publikasie van enige gedigte wat vir hierdie kompetisie ingeskryf word. Die digters behou kopiereg.
14. Prysuitdeling: Die bekendmaking van die wenners, die oorhandiging van die pryse en die bekendstelling van die bloemlesing sal op 31 Oktober 2020 te Farm Inn Pretoria (Adres: Farm Inn Road, Hazeldean, Silverlakes, tel nr.: 012 809 0266) tydens die jaarlikse INK gala-aand geskied. Kort daarna sal die wenners ook op sosiale media bekend gemaak word.
14. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 31 Julie 2020. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie ten einde die beoordelaars genoeg tyd te gee om deur al die gedigte te werk.
15. Navrae kan gerig word aan : skryfafrikaans@ink.org.za

Thursday, February 20, 2020

🔥🔥 HOT NEW RELEASE 🔥🔥 Beautifully Scarred by H.P. Davenport is LIVE! Don’t miss this emotional read which tells a story of two people destined to be more! 
BLURB With her past firmly behind her where it belongs, Juliette has made a career out of turning her scars into art. She uses her skills to help others cover the evidence of their pain, too.   But some scars are too deep, too painful for anyone to hide completely.   Juliette has everything she could ever need--great parents, her dream job, the best friend a girl could ask for, and a new body to warm her bed whenever she wants. With her focus firmly on the here and now, she never expects a kiss from a stranger to throw a bomb in the middle of her carefully constructed life.   Every wound leaves a scar.   Every scar tells a story.   Her story left her beautifully scarred.   

Cover Designed by: Shower of Schmidt Designs   
Add to your Goodreads TBR

PURCHASE LINKS

 

TEASERS
GIVEAWAY   To celebrate BEAUTIFULLY SCARRED being LIVE, H.P. Davenport is giving away a signed paperback Beautifully Scarred and a KINDLE FIRE to one lucky winner. Head on over to her Facebook page and to Instagram for a chance at winning. Just tag a reading friend who loves a good romance book with all the feels.   ALSO BY H.P. DAVENPORT THE UNSPOKEN LOVE SERIES 

ABOUT THE AUTHOR


Paralegal by day, romance genius by night! When she's not tending to her furry children and her handsome husband, H.P. DAVENPORT is seamlessly carving beautiful stories from her mind in her comfy PJs in New Jersey. 

AUTHOR LINKS 

Monday, February 10, 2020

Book review Fubars by Paddy Bostock. Uncanny and crafty writing.
Tracing various meanings of the acronym “fubar,” the story chronicles the adventures of an array of characters from diverse cultural, social and ethnic backgrounds, all of whom strive to leave their mark—at times in legitimate and at times in iniquitous ways. Among them are Fergus Ulysses Barr, the timid scion of Britain’s selfish aristocracy, Dwayne Junior Zobinsky, the offspring of an unscrupulous New York tycoon and an iconoclastic abstract artist, Tosh, a half-caste renegade and troubadour, Tosh’s loyal—and heroic—pooch, Mutt, and their respective girlfriends and assorted parents, as well as big-world politicians and their associates. As the adventures unfold, one message emerges: whereas in the private sphere opportunities for harmony and reconciliation arise, mainly at the behest of the younger generations, in the public/political arena, strife reigns unabated. According to the dictionary Fubar means; out of working order; seriously, perhaps irreparably, damaged: "the clock in the hall is fubar". A very well descript for this entertaining book. As with all the author's books, he is taking on the political, upper-class and every other area in society in a witty stride.
Filled with colourful characters, Fubar did not disappoint. When you add Brexit and Klank, President of the US, and a Russian mob to the mix you sure have a mixture of apt proportion that will leave you smiling till the end.
Our main character, Fergus Ulysses Barr, had it rough. Can you just imagine with a name like that? Born into a very notable aristocracy he definitely had no fun. Tired of the old regime he simply left one day. All the glamour, prestige, money and protection to make a name for himself. Since he was still underage mommy dearest filed a missing child report with no interest from the local police.
This is where the story became a pallet of colour and harmonies that ultimately set the course of the plot.
When his mother finally decides to play private investigator with CeCi, another missing child's mother; it became outright funny.
With Brexit and the political turmoil it ensued, as background, I really enjoyed this book. Who out there really do understand the intricates of Brexit anyway. I cannot really blame Lord Xavier to fall asleep during the read of the draft bill of how to understand this ominous rule. It is un-understandable for sure.

It is a book of self-determination, of setting the bar and seeking oneself in the midst of uncaring parents, a society of misfits and uncaring politics and the entire system running amok. in the midst of it all, three young men tried to make sense of it all, finding their feet and become famous not because of strings that was pulled but rather good old fashioned hard work.

It is a fun read I can recommend to every person that loves good British humor with a dash of Mutt... or as he would say, "Raaf raaf"...at the end.


Saturday, February 1, 2020

Rise to The Rhythm: Awaken The Beat and Live Your Life's Highest Capabilities by Joey L. Dowdy

What’s your prized possession? It’s your ability to think and speak things into existence.
 Joey L. Dowdy
Unleash The Gift of Your Full Potential

Are you tired of living a life that’s going nowhere? Been down for too long? Have you lost your life’s rhythm and need to get back on the beat? Well, if so, your “Hope Has Arrived!” In Rise to the Rhythm, Joey L. Dowdy AKA Dr. Dancer demonstrates how you can get out of this rut and “Groove to Improve Your Life.” Since he has suffered several physical disabilities at one time in his life, he knows how to rise above setbacks and challenges. Through stories, humor, and many practical steps, the famed Backstreet Boys & Take-Five original choreographer and ABC Los Angeles Fitness Motivator will show you how to take control of your life and do it one beat at a time.

In these pages you’ll learn:

• How to Take Action and Make Change Happen

• How to Kick Your Confidence Into High Gear

• How to Groove Beyond Fear

• How to Snap to It, Feel It & Attract What You Want

• How to Whistle While You, “Work It!”

It’s never too late to find your beat and get back in step, and this book will teach you how to do it.  Buy It Now!


“As a creative nonfiction- writer Dowdy can tell you all about someone, their flaws and faults as well as their greatness, and do so with an enthusiasm that keeps you addicted, curious and moved to emulate the same positive qualities.” Dr. Niama Leslie J Williams PH. D Literary Intuitive  

This is a remarkable book filled with much wisdom which I can recommend to every person who wants to flourish in life. 

The practical advice can be implemented in my daily life. I found it useful and to the point. 

Our positive mindset can advance us and give us the edge above others. This is well-defined within this quick and thorough self-help book. 
I liked the author's witty narrative which resonated with me. He encouraged me to really live according to my own rhythm and that fear should not control me. Fear at the end is just false evidence appearing real.

He comes right to the point and gets to the very heart of what he wants to say. I found the book open, honest and truthful. I am looking forward to reading more from his pen. 

Book review - The neon Jungle by Tim Smith

n the laidback Florida Keys, former spies Nick Seven and Felicia Hagens found a paradise far removed from the covert world of the CIA.

Nick, content to run a bar on the Gulf and maintain a low profile, breaks his self-imposed exile when a friend asks for help in getting a local mob boss off his back.
Popular singer Jimmie Rae wants to get free from the notorious Turk Morgan, a crooked music mogul who controls the Miami entertainment scene. Jimmie reveals that his girlfriend has gotten caught in Turk’s web, and he wants to get her out before it’s too late.

As Nick and Felicia explore the neon jungle of South Beach, they encounter the dark underside of the music business. Drugs, prostitution, street thugs, and political payoffs are Turk’s stock in trade, and he isn’t one to relinquish control over his empire.

Nick goes undercover as an international criminal to challenge him, but will he succeed in breaking Turk’s hold over Jimmie and his girl? Can Nick use the sting operation to solve a cold case murder he discovers by accident? What other secrets will he uncover? 


5 Star Review
I
 received the book from the promoter for an honest review.
This is a fast-paced, action-adventure book with a fast-flowed pace that kept you hooked till the very last page. The plot was well thought out, the characters charming and the action tease-like as you went on the search how to bring a bad guy down.
Turk Morgan used Christianity as his front for getting around. That already told you that this guy was a crook. When Nick and his gang had him in sight life became warm quickly – hell-like on earth.
Nick and Felicia, ex-CIA agents let the small band of heroes helping a singer and his lady friend from the clutches of this ruthless gangster.
With power as his only motif, it was good to see this man squirm for a change.
The story flowed with ease, the dialogue felt very natural and the descriptive writing coloured the story with enjoyment.
A book I thoroughly enjoyed and can recommend to every reader that likes a bit of action, heated erotica, and a good plot.

For $10 you can do a Book Blast on this post. 

Contact me and let the world see your book.
Inspiringreads@gmail.com


Friday, January 17, 2020

A Book Review The oil apothecary by Porche Berry. A complete introduction to essential oils.

The oil apothecary was born out of a need to organize and convey important safety information about essential oils. A personal experience with safety issues and a child created a learning frenzy that had many people messaging with questions. Answering individual questions takes forever while handing them a book means they can become knowledgable on the topic in their own right. Careful research using a government database, studies, and textbooks such as Robert Tisserand’s book “Essential Oil Safety” was undertaken to ensure the most accurate and complete information would be given. The book has been written so that even a complete novice could understand it while the unique Quick Reference Data Sheet would make it useful even for trained aromatherapists. With 128 individual oil profiles, this is the most complete book on the topic for laypeople. 

No specific brands are promoted. Instead, the reader is shown how to navigate the marketplace by learning what to look for in an oil and a company. 

Quick Reference Data Sheets for each oil.   
These break down the information into 6 sections; 1. The Latin name. 2. The biologically active constituents that are not ubiquitous. For example, water and carbon are excluded because they can be found in every fresh herb. 3. The properties under their technical names. 4. Basic uses, divided by usage type, eg topical vs ingestion. Not an exhaustive list, however. 5. Cautions including drug interactions and other safety info. 6. And any immediate first aid information that may be needed. 
Easy to read lists let you know which oils to avoid for seizure disorders, what is safe to use with your pets, and common medical concerns

When other children were still gaping at cartoons, Porche Berry’s TV diet included programs on nutrition. Seeing pharmaceutical drugs fail repeatedly to treat the long-term health problems of family and friends spurred an early interest in natural medicine. That interest deepened after she became the mother to a child who reacted strongly to pharmaceuticals. During research to help her child, Berry discovered that she had a knack for translating technical topics into lay language. She hopes to help people take command of their own health through 

5 Stars for this book, well done. 

An ARC copy was gifted to me by the author.

This is a very well laid out book. with all the do's and don't needly define to help every person that wants more information about essential oils. 

It is easy to understand, even the big words are explained that even a layman like me can find it interesting. Personally, this will be a go-to book when I want to bring or use the knowledge in a plot, especially in my fiction writing. 

Each oil is divided into distillation and application, knowing what to use with which ailment. Plus the makeup of each product. 
From human beings to animals, this is a very good reference book for all users. 


A book I can definitely recommend. 
The Natural Path and her website, https://www.porcheberry.com/.

Porche is in need of reviews if you are interested 

contact her for an ARC copy. 


Friday, January 10, 2020

Book Review - Jim's Revenge by Andrew R Williams


 An ARC copy was received from the publisher.


This is a slow starter with so many variables that it didn't make sense in the beginning. To be honest, I had my doubts and thought to quite by chapter 4. Nevertheless, I continued and by the last page, I am glad I did.

Jim's Revenge is a witty, cleverly planned plot with so many happening at the same time that you get lost in all the details. With this book, details definitely made the story. Each scene another building block cleverly devised till the end. And the end result was fantastic. Revenge is sweet is a good description for this book and deserves a round of applause.

The dialogue is written in such a way that it pulls you in and keeps your attention. Through it, you really get to know the characters, one by one.

Jim, the main character is a pensioner. To curb the boredom he applied for a job across the street at  Slobend, Fleecem & Skinnem. Without adding some spoilers to the review it definitely is good to know, because it forms the foundation of the plot. The entire plot involves the employees of this company and Jim learned quickly. All I am willing to mention is that practical jokes have a way to catch up to you. Watch out who you play with. Jim might be old but definitely not senile or stupid. After this, you will have to buy the book. Seriously, it will be money well spent.

The supporting characters were a mixture of sweet and sour, with a tangy twist which made it surprisingly witty. From drug barons to the damsel in distress, each character forms part of the plot.
The author's writing style is sharp and to the point which made it easy to follow, as well as fast-paced and enjoyable. Thanks for the book and the interesting reading time. 


Amazon / Amazon Authors page / Goodreads  / Author's Den

To advertise your book release or bookreview on Inspire to Read blog is easy... $10 per post. Payable to my PayPal account.
It is shared on AuthorsdB, Goodreads, Amazon, Pinterest, Twitter, LinkedIn and Facebook.
Contact me at inspiringreads@gmail.com.
Saturday, December 14, 2019

A book blast for The Road to Delano by John DeSimone
It’s 1968, and a strike by field workers in the grape fields has ripped an otherwise quiet central California town down the middle. Jack Duncan is a Delano high school senior who is on his way to earning a baseball scholarship, hoping to escape the turmoil infesting his town. His mother has kept from him the real cause of his father’s death, who was a prominent grower. But when an old friend hands Jack evidence indicating his father was murdered, he is compelled to dig deeper. This throws him and his best friend and teammate, Adrian Sanchez, whose father is a striking field worker, into the labor conflict led by Cesar Chavez. Road to Delano is the path Jack and Adrian must take to find their strength, their duty, and their destiny.An ARC copy was gifted to me by the author.
This is a compelling story with so many variables that I was amazed at how well the author had fabricated it to a perfect fit. From water rights to gamble, the story was a continuous growing plot that took you on a roller coaster ride of difficulties. With no way of knowing the outcome.
The road to Delano is an apt name for this book. The road is the backbone that brought the storyline together, almost like a tapestry, as you hurried along the dirt roads with its turmoil and mystery.
When we met young Jack Duncan in his senior year, he had to quickly learn the ways of the grownups. People that had the final say in everything he touched ruled Delano. Every decision he made brought pain to others.
From a tender age, his life was influenced by these so-called leaders of the community which left him and his mother knocking at poverty’s door. Hoping to lift the financial burden he raced against time to sell a combine. In his hurry, he was dumped into a pool of mystery beginning with his father’s sudden death and had to come up with a plan to save the acre of land still in their possession.
During ongoing strikes between the farmworkers and the growers Jack tried to live a normal teenage life but was dragged down continuously. Baseball was his only way out of Delano which kept him focused on his game. A challenging task and he had to learn to make choices that could either make them winners or be tossed on the street.  
It is only fitting then to add these words to the review since it touches the core of the story.  
“When we are really honest with ourselves…only our lives… belong to us. So it is how we use our lives that determine what kind of men we are…so I am convinced that the truest act of courage, the strongest act of manliness, is to sacrifice ourselves for others in a totally nonviolent struggle for justice. To be a man is to suffer for others. God help us to be men!” Cesar Chavez, The Road to Delano 
“He had come with a purpose—this was his road to Delano— to suffer for others so they could learn to fight for justice. Jack must find his own way, his own path, his own fight for justice.” Cesar Chavez
Once you know your purpose all else falls into place. At times the price was high, lives taken, and decisions made; all to finish the feud. A warning though, it is a cliffhanger… I really hope to read more about Jack and Ella soon and the people that shared their lives.
The supporting characters: Ella, Adrian, Kolcinivitch, Cesar Chavez, Shirley, and Herm and a few others each played their part well to emphasize the gravity of the problems the community faced. With Jack growing up fast: from a senior to a responsible man that had to figure out the best way and to end the dispute that threatened to kill more than just jobs or valuable land. It was a race against time and higher stakes that made this a thrilling ride on a very bumpy road.

Sugar 1933

Sugar Duncan was known around Lamoille County as  a gambler who could farm, but Sugar called himself a farmer who understood a sure bet. He grew up a plowboy on a hardscrabble patch of Vermont hill country and had calluses before he knew he had brains. It was in the seventh grade, in Pete Colburn’s barn, waiting out a driving rain that he found his power. While playing seven-card stud he could see the patterns, he understood the odds. He lived by the bluff, and he lived well as far as a child of the Depression could.
Before he reached high school, they were calling him Sugar because he was sweet about taking their money.
While his college buddies baled hay and slopped pigs to pay their way through Ag school at Vermont U, Sugar found it more profitable to relieve the hooligans and rumrunners of their easy fortunes at the card table above Markham’s Grill over in Providence. After four years of playing cards and a new degree, he left town to farm where the land hadn’t been wiped clean of its strength.
Sugar rode west to California’s Central Valley in a Pullman with a new pair of tan and white brogues stuffed with cash packed in the bottom of his steamer. FDR had just signed the Cullen-Harrison Act ending Prohibition, and a fifth of whiskey was now as cheap as an acre of California farmland. He hadn’t any choice. Returning to Vermont would mean he’d starve. With gasoline a luxury, his father had resorted to using mules to plow his hundred acres. Milk and corn prices had fallen so sharply, a farmer could live better by killing his cows than by selling their milk. California was the place he could make a living. And he intended to make that living as a farmer— eventually.

Thursday, December 5, 2019

The Second Wife by Kishan Paul - A 5 star review

If you want to live, you must let go of the past...

Twenty-eight-year-old Psychologist, Alisha Dimarchi, is abducted by an obsessed client and imprisoned in his Pakistani compound for over two years. Forced to change her name and live as his second wife, her life is filled with trauma and heartbreak. Thrust into a world of violence and oppression, Ally must fight not only to keep herself alive but to protect the lives of the people she now considers family. At night, she retreats into her memories of the only man she has ever loved – a man she believes no longer loves her.

Thirty-four-year-old handsome surgeon, David Dimarchi, has spent the last two years mourning the disappearance of his wife. After a painful and isolated existence, he begins the process of healing. It is then that he is visited by a stranger, who informs him that Ally is very much alive and needs his help. In a desperate attempt to save her, David enlists the help of a mercenary. Together they find themselves in the center of more than just a rescue mission. Will he be able to reach her in time and if he does, will she still want him? This book was recommended to me and I am really happy I followed the link to discover this jewel at the end. The realism and genuine character of Ally/Sara captured me immediately. It was written with so much depth and emotion that I struggled to put it down.
The moment Ally was kidnapped and taken away to a life so different from her own and she had to adapt to a life filled with brutality and pain. But through it all, a family was formed that learned the value of love.
David's character lived on the other side of the coin and for two years he had to process his wife's disappearance. His character learned to continue amidst the uncertainty of his wife's whereabouts.
A heartfelt story is written with so much empathy and sincerity that I wish I can give the author more stars. A brilliant story I want to read more about.


Thursday, November 21, 2019

26 Ways to Inspire Yourself by Sonia Nwajei.

 

Write Now Literary is pleased to be organizing a book tour for 26 Ways to Inspire Yourself by Sonia Nwajei. 
The tour will run November 18- December 18, 2019. 
Book your own tour here
Genre: Self Help/Non-Fiction
ASIN: B07DZS4JQF
                      
MEET SONIA
            
Sonia A Nwajei is the author of this wonderful book. She began her writing career only two years ago and had since published three non-fiction titles (including 26 Ways) to her credit. 
She is currently working to publish her first fiction, a murder mystery. Which she hopes will captivate lovers of fiction/detective novellas. 
Sonia lives in Brisbane, Australia.
       
             
ABOUT THE BOOK
26 Ways To Inspire Yourself - is a powerful self-help book, written with the sole purpose to motivate readers with ideas that'll enable them to make positive changes in their lives. The book is packed full of insightful and encouraging messages for those seeking to improve themselves, rebuild their lives and achieve set goals. It's your ultimate self-guide to a Better New You. Get it now.


EXCERPTS
Chapter 9-Letter I-Inspiration:
Inspiration leads us to a course of action that tends to showcase a different and more creative side of us that people may not have noticed before.
Chapter 10 -Letter J-Jealousy:
Jealousy is an unpleasant feeling of low self-esteem mixed with an insatiable desire to acquire the same material possessions as some else.
Chapter 13-Letter M-Mother:

Every child feels safe and happy when their mother is around. Every child craves the affection and support of their mother. Even adults run to their mothers when they experience difficulties in life. 

Connect Socially
Purchase Links
Tour hosted by wnlbooktours.com  

Wednesday, November 20, 2019

My year in books for 2019 and 2020's TBR list

My TBR list received a considerable dent this year but the influx of new books also grew. 

I discovered an old post on my blog today and realised that I am still behind.  Even after reaching my goal on Goodreads of reading a 100 books and surpassing it I remain behind. Even with these books, I mention in this post I still have several lists to get through. 

Do you guys also keep lists somewhere other than Goodreads? 

I have sorted my planner, planned almost aggressively and tried to stick to it but there was always room for another to fit in. I am not sure if I must be ashamed or laugh about it. But that's the life of a dedicated reader I suppose. 

So here is an updated list of the old ones back in 2018. If you have followed this blog you would recognise some of them. There are a few books that I didn't finish - some books were just that bad. This doesn't happen often and it is a shame but I can only take it that far and rather give a bad review delete it completely. Some I went ahead and bought the rest of the series, and read it. Meaning the list had to wait. 

Each of us understands what books mean to us and why it is important to have them in our lives. Without them, we feel lost, missing something bigger than ourselves... forming a big part of our ideas, thoughts and yes, the way forward. 

My wish is that your own list grows with rapid awareness of all the literature available and be inspired in your daily walk. May you find peace within the pages of each book and find your own purpose.


Do you have a list that you can share? 

                                            BOOKS TO REVIEW 


 
Goodreads
  
Goodreads
  
Goodreads  

Goodreads


GoodreadsHere are some of my books for next year 

GOODREADS
GOODREADS  
GOODREADS
GOODREADS  

GOODREADS
GOODREADS 
 GOODREADS 

GOODREADS 
 GOODREADS
GOODREADS


GOODREADS
GOODREADS


 GOODREADS